Cenník platný od 01.12.2022

 

Sezóna

Mimo sezóny

  1.6.-15.9. 16.9.-31.5.

OBYTNÉ PRÍVESY

Basic / Premium

Basic / Premium

Niewiadow n126 42 € / 49 € 36 € / 42 €
minimálne požičovné 294 € 108 €
KNAUS Blue Line 400 T 49 € / 56 € 42 € / 49 €
minimálne požičovné 343 € 126 €
Weinsberg 400 LK 54 € / 61 € 46 € / 53 €
minimálne požičovné 378 € 138 €
Weinsberg 450 FU 66 € / 73 € 56 € / 63 €
minimálne požičovné 462 € 168 €
KNAUS 450 FU 66 € / 73 € 56 € / 63 €
minimálne požičovné 462 € 168 €
Weinsberg 480 QDK 77 € / 84 € 70 € / 77 €
minimálne požičovné 539 € 210 €

Weinsberg CaraCito 500 QDK 

77 € / 84 € 70 € / 77 €
minimálne požičovné 539 € 210 €
Weinsberg 550 UK 85 € / 92 € 75 € / 82 €
minimálne požičovné 595 € 225 €
.    
 

Sezóna

Mimo sezóny

  1.6.-15.9. 16.9.-31.5.

KARAVANY

Basic / Premium

Basic / Premium

McLUIS DIAMOND 160 € / 167 € 130 € / 137 €
minimálne požičovné 1 120 € 390 €
CARADO A464 160 € / 167 € 130 € / 137 €
minimálne požičovné 1 120 € 390 €
McLUIS GLAMYS 155 € / 162 € 130 € / 137 €
minimálne požičovné 1 085 € 390 €
Burstner ARGOS 155 € / 162 € 130 € / 137 €
minimálne požičovné 1 085 € 390 €
Pössl 2Win Plus 155 € / 162 € 130 € / 137 €
minimálne požičovné 1 085 € 390 €
Uvedené ceny sú bez servisného
poplatku 60 €
Balík PREMIUM obsahuje:
• HOTELOVÉ SETY – paplóny, vankúše, obliečky,
plachty a uteráky pre celú posádku
• kávovar
Zmena obsadenosti vyhradená.
.    
Jednorazový servisný poplatok (zahŕňa základné čistenie): 60 €
Zľavy:  
Prenájom 15 až 21 dní 1 deň zdarma
Prenájom 22 až 27 dní 2 dni zdarma
Prenájom 28+ dní 3 dni zdarma
Individuálna zľava dohodou  
   
Prevzatie:v deň začiatku nájmu od 13:00
Vrátenie: v deň ukončenia nájmu do 10:00

Prvý a posledný deň prenájmu sa účtuje vo výške 50% z ceny na deň!

 
   
Kaucia: dvojnásobok pre zahraničných klientov
Obytný príves Niewiadow n126 500 €
Obytný príves Weinsberg 400 LK, Weinsberg 450 FU, KNAUS 450 FU 800 €
Obytný príves Weinsberg 550 UK, Weinsberg Caracito 500 QDK, Weinsberg 480  1000 €
Autokaravan 1000 €
   
Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa a/alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenia, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti pri prevzatí karavanu/obytného prívesu.

Bez zaplatenia kaucie nebude vozidlo nájomcovi vydané!

 
   
Poplatky a zmluvné pokuty:  
Prevzatie / odovzdanie mimo otváracích hodín (po dohode) 50 €
Extra znečistenie interiéru 30 – 300 €
Extra znečistenie exteriéru 30 – 150 €
Vrátenie znečistenej kuchynskej výbavy 20 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom čase 30 € / každá začatá hodina meškania
Nevyprázdnená nádrž na WC 50 €
Nedotankované PHM 20 € + cena PHM
Strata dokladov 300 €
Strata kľúčov 300 €
Strata EČV 80 €
Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla 300 €
. .