Vodičský preukaz

Pri prenájme všetkých naších autokaravanov Vám stačí vodičský preukaz skupiny B. Pri prenájme obytných prívesov záleží na celkovej maximálnej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy (vozidlo + príves), či potrebujete vodičský preukaz skupiny B s harmonizačným kódom 96, alebo skupiny BE.

 
 
Skúšobná jazda

Každé auto, ktoré má ťažné zariadenie s Aby ste sa na cestách s našimi karavanmi cítili bezpečne, v prípade potreby s Vami absolvujeme skúšobnú jazdu s odbornou inštruktážou k špecifikám jazdy.

 
 
Non-stop asistencia

V prípade potreby konzultácie akejkoľvek vzniknutej situácie počas prenájmu sú Vám naši zamestnanci k dispozícii.

 
 
Aké auto môže ťahať obytný príves?

Každé auto, ktoré má ťažné zariadenie s povolenou nosnosťou na ťahanie brzdeného prívesu (max. povolená hmotnosť na ťahanie brzdeného prívesu je uvedená vo veľkom technickom preukaze).

 
 
Potrebujem na ťahanie prívesu špeciálne vodičské oprávnenie?

Ak má súprava (celková hmotnosť vozidla + celková hmotnosť prívesu) do 3500 kg a hmotnosť prívesu neprevyšuje hmotnosť vozidla, tak stačí vodičský preukaz skupiny B. Celkové hmotnosti sú uvádzané vo veľkom technickom preukaze.

V prípade, že jazdná súprava prevyšuje hmotnosť 3500 kg a nie je ťažšia ako 4250 kg postačuje vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizačným kódom 96, ktorý musí byť vyznačený vo vodičskom preukaze. Tento kód získate po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.

Nad hmotnosť jazdnej súpravy vyššej ako 4250 kg je potrebné mať vodičské oprávnenie skupiny BE.

 
 
Môžu byť pasažieri počas jazdy v prívese?

Všetci pasažieri musia cestovať vo vozidle, je zakázané chodiť za jazdy po prívese, alebo byť v posteli. Všetky okná prívesu musia byť zavreté a zaistené.

 
 
Ako fungujú spotrebiče v prívese/autokaravane?
 • Chladnička funguje na:
  • elektrickú energiu (po pripojení k sieti s napätím  230V ),
  • plyn z plynových bômb umiestnených v prívese
  • autobatériu na 12V (ak je vozidlo vybavené 13 pólovou zásuvkou).
 • Varná doska funguje iba na plyn. Kúrenie funguje na plyn z plynových bômb umiestnených v prívese.
 • Ohrev vody funguje len po pripojení na 230V.
 • TV v autokaravane funguje neustále.
 • Autokaravan je vybavený motorovou klimatizáciou (funguje za jazdy) a klimatizáciou nadstavby (funguje za jazdy).
 
 
Ako prebieha prebratie alebo vrátenie vozidla/ obytného prívesu?

Vozidlo Vám odovzdávame vždy čisté a skontrolované. Príves odovzdávame u nás, alebo po dohode pristavíme na vopred dohodnuté miesto za vopred dohodnutých podmienok. Súčasťou odovzdávania je zaškolenie obsluhy v rozsahu 45 – 60 minút. Pri odovzdávaní je nutné predložiť platný občiansky a vodičský preukaz a vyplatiť príslušnú kauciu.

 
 
Plyn, elektrina a voda?

Súčasťou vozidla sú plynové fľaše s propán-butánom, pričom jedna z nich už je napojená do okruhu. V aute sú dve batérie, jedna je klasická štartovacia batéria a druhá je pre obytnú nadstavbu. Dobíja sa z elektrickej siete (k dispozícií je predlžovací kábel a 2 ks redukcií) a za jazdy. V autokaravane je 100l nádrž / v prívese 115l nádrž na čistú vodu pre sprchu, kuchyňu a splachovacie WC. Pre doplnenie vody je v autokaravane / prívese kanister. Voda sa komfortne nalieva otvorom zvonku.

 
 
Zaujíma Vás niečo, čo sme nespomenuli? info@karavanybratislava.sk