Projektové riadenie

Spoločnosť GM-Link poskytuje služby projektového riadenia vo všetkých fázach životného cyklu projektu. Riadenie projektov zabezpečujú certifikovaní projektoví manažéri (PRINCE2®) s rozsiahlymi skúsenosťami s riadením komplexných IT projektov vo verejnom i komerčnom sektore.