IT Služby

Spoločnosť GM-Link pomáha zákazníkom pri transformácii biznis požiadaviek na IT riešenia s cieľom využitia maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a efektívneho využitia nových investícií. Pri návrhu riešenia zvažujeme viacero pohľadov, ako je procesný, architektonický, technický a v neposlednej miere aj legislatívny pohľad s cieľom priniesť efektívne IT riešenie.
 
law home icon 05

Konzultačné služby

• Biznis analýza IT a informačného systému
• Analýza súčasného stavu IT riešenia a návrh zlepšenia
• Tvorba detailnej funkčnej analýzy
• Plánovanie IT projektov (štúdia uskutočniteľnosti, návrh rozpočtu, apod.)
• Implementácie IT projektov
• Podpora v oblasti IBM iSeries (AS/400)

law home icon 06

Návrh a realizácia informačných systémov

• Informačné systémy pre platformu IBM iSeries (AS/400) RPG, COBOL, C, SQL, CLP, a ďalšie
• Vývoj nových aplikácií
• Optimalizácia SQL aplikácií
• Prispôsobenie existujúcich aplikácií požiadavkám zákazníka

law home icon 04

Školenia a kurzy

• Ponúkame odborné školenia a kurzy pre systémových administrátorov, programátorov a operátorov pre platformu IBM iSeries (AS/400), ako sú RPG, COBOL, C, SQL, CLP, a ďalšie
• Zabezpečíme kurz na mieru so zohľadnením špecifických požiadaviek zákazníka

Then came

the night of the first falling star.