fbpx
 

Dodávka HW

Spoločnosť GM-Link zabezpečí návrh, dodávku a podporu existujúceho a nového hardvérového vybavenia Vašej spoločnosti s cieľom efektívneho využitia hardvérových investícií.
 
law home icon 05

Dodávka a integrácia hardvéru

• Kompletný HW návrh podľa potrieb zákazníka
• Dodávka nového HW
• Podpora nového/existujúceho HW
• Zabezpečíme HW od bežných PC vrátané periférii, pracovných staníc, až po servery
• Ponúkame vybudovanie dátového centra a HW pre kompletnú aktívnu sieťovú infraštruktúru